Tolkvoorziening

 

Alle mensen in Nederland met een auditieve beperking, ongeacht hun leeftijd, hebben recht op een tolk. Zij hebben recht op een tolkvoorziening voor 3 verschillende situaties:

 

Leefuren

Je hebt recht op een tolkvergoeding van 30 leefuren per jaar. (Doofblinde mensen hebben recht op 168 leefuren per jaar). Deze leefuren zijn bedoeld voor allerlei privé - situaties is, zoals een afspraak in het ziekenhuis, uitstapjes, bruiloften, ouderavonden etc.

 

Werkuren

Je hebt recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Bij een 40-urige werkweek is dat 6 uur per week. Deze werkuren zijn te gebruiken bij bijvoorbeeld werkoverleggen, vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen etc.

 

Onderwijsuren

In het onderwijs heb je recht op een tolk tijdens onderwijssituaties. De onderwijsuren zijn te gebruiken voor het volgen van een opleiding. Ook tijdens je stage kun je gebruik maken van een tolk.

 

Hoe en waar kun je een tolk aanvragen?

De voorziening voor de leefsituatie kun je aanvragen bij het zorgkantoor Menzis. Daar kunt je een aanvraagformulier opvragen dat je moet invullen. Daarbij heb je een verklaring nodig van de audioloog of KNO-arts, waarmee je je gehoorverlies kunt aantonen. Of een verklaring dat je dovenonderwijs volgt of gevolgd hebt.

Voor de leefsituatie heb je recht op 30 tolkuren per jaar. Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend jaar. Wel kun je een beroep doen op de hardheidsclausule als je uren (bijna) op zijn. De vergoeding voor tolkuren in de leefsituatie hoef je maar één keer aan te vragen bij het zorgkantoor. Volgens de huidige regelgeving blijft je vergoeding je hele leven geldig.

 

De voorziening voor werk- en onderwijs uren kun je aan te vragen bij het UWV. Op de website van het UWV vind je het aanvraagformulier.