Wat doe ik?

Als tolk……

 

Ik tolk van het gesproken Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) of naar Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en ook andersom. Tijdens mijn opleiding heb ik me extra verdiept in het tolken in de (G)GZ en het tolken naar NmG.

 

Je kunt mij voor verschillende situaties aanvragen, denkt u eens aan onderwijssituaties, vergaderingen, workshops, oudergesprekken.

Ik heb ruime ervaring in het tolken binnen hulpverleningssituaties en de (G)GZ.

 

Als beleidsmedewerker….

 

Als beleidsmedewerker voer ik projecten uit die betrekking hebben op de tolkvoorziening. Op dit moment voer ik een aantal projecten uit voor de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG). Hierbij valt te denken aan het schrijven van een beleidsplan en het overleggen met diverse instanties over de overheveling van de tolkvoorziening van de AWBZ naar de WMO.

 

Ook jij kunt mij inhuren voor beleidsactiviteiten die betrekking hebben op de tolkvoorziening. Je kunt hierover contact met me opnemen, zodat we samen kunnen kijken wat je wensen en behoefte zijn en wat ik voor je kan betekenen.